Informatie uitzendkrachten

U dient altijd bij de inlener (het bedrijf waar u gaat starten) een geldig identificatiebewijs (mag ook rijbewijs) bij u te dragen!

 

Arbeidsovereenkomst:

Pas wanneer u compleet ingeschreven bent, kunnen wij u betalen voor de uren die u werkt. Bij een complete inschrijving hoort een duidelijk zichtbare kopie van uw paspoort of ID-kaart (beide zijden), van uw bankpas van de bank waarop uw salaris gestort kan worden en eventueel een bewijs dat u in Nederland werkzaamheden mag verrichten.

 

Verloning / Betaling:

Betaling van uw salaris zal 3x per week plaatsvinden.

 

We kunnen uw uren alleen verlonen, als we het digitale / werkbriefje tijdig en ondertekend hebben ontvangen. Tijdig betekent, vóór maandagochtend 9.00 uur!

 

Veranderingen in uw persoonlijke situatie

Het is van groot belang dat PFC te allen tijde op de hoogte zijn van veranderingen in uw oorspronkelijke registratie. Als u bijvoorbeeld verhuisd bent, of als uw fiscale situatie wijzigt, dient u dit zo spoedig mogelijk per e-mail naar valkenswaard@pfc.nu te sturen, dit om het aan ons kenbaar te maken.

 

Salarisstroken/jaaropgave:

U ontvangt via email een inlogcode, met deze code heeft u toegang tot uw eigen portal waarin u toegang krijgt tot uw digitale werkbriefjes. Hierop dient u wekelijks voor maandag 9:00 uur uw gewerkte uren in te vullen zodat wij deze tijdig uit kunnen keren. Ook zijn uw salarisstroken en jaarlijks uw jaaropgave in te zien cq. uit te draaien. Let op! Deze email kan in uw ‘ongewenste postvak’ terechtkomen. Heeft u geen inlogcode ontvangen? Stuur dan een email met een aanvraag voor die codes. Uw salarisstrook en jaaropgave vindt u in uw eigen dossier via de portal

 

Reserveringen:

Reserveringen zijn er om uren op te vullen. U kunt uw reserveringen gebruiken wanneer u een vrije dag hebt gehad en deze toch uitbetaald wil hebben. Indien u gebruik wilt maken van uw reserveringen dient u het aantal gewenste vakantie-uren in te  vullen in uw digitale werkbriefje onder de kolom vakantie-uren (bijzondere uren). Echter kan dit alleen tot maximaal 40 uur per week.

 

Waar kan ik zien hoeveel ik heb opgebouwd?

Onder aan het salarisstrookje staat een tabel reserveringen. Daarin ziet u hoeveel u bruto opgebouwd heeft. (het bedrag in geld deelt u door uw bruto uurloon en u krijgt uw vakantie uren te zien)

 

Reserveringen vakantiegeld:

Per ieder gewerkt uur bouwt u 8,33% (2020) reserveringen voor vakantiegeld op.

Vakantiegeld wordt automatisch uitbetaald in mei/juni of bij einde contract.

 

Reserveringen vakantie dagen:

Per ieder gewerkt uur bouwt u 10,92% reserveringen voor vakantiedagen op. Wanneer u deze reserveringen uit wilt laten keren dan kan dit tot maximaal 40 uur per week. U kunt dit aangeven op uw digitale werkbriefje onder de kolom vakantie-uren.

 

Feestdagen

Indien een feestdag op een werkdag valt waarop u normaliter zou hebben gewerkt,  wordt deze automatisch uitbetaald. Het aantal uit te betalen feestdaguren is afhankelijk van het gemiddeld aantal gewerkte uren per week over de laatste 13 werkweken.

Feestdaguren worden door het payrollbedrijf ingevuld; u dient hier dan ook zelf geen uren in te vullen.

 

Verzuim/ziektemelding

U dient zelf zorg te dragen voor een correcte en tijdige verzuimmelding!!! U dient uw opdrachtgever en PFC op de hoogte te brengen van uw verzuim vóór 10.00 uur. De eerste dag van uw verzuim is een wachtdag en deze wordt dan ook niet uitbetaald.

 

Let op!! verzuimmeldingen die te laat worden gemeld worden niet in behandeling genomen

 

Zodra u hersteld bent dient u dit direct door te geven.  Dit dient net als de verzuimmelding op tijd te gebeuren. Een te laat doorgegeven herstelmelding kan van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering!

 

ARBO/veiligheidsinstructieboekje:

Mocht het bedrijf waar u gaat werken aan PFC een ARBO/veiligheidsinstructieboekje overhandigd hebben dan ontvangt u deze instructies samen met uw contract. 

De meeste bedrijven zullen u op de eerste werkdag zelf op de hoogte stellen van de ARBO/veiligheidsinstructies.

 

Loonheffingskorting:

Bij uw inschrijving heeft u aangegeven of u wel of geen loonheffingskorting toe wil laten passen. Door toepassing van deze korting betaalt u minder belasting en premies volksverzekeringen. U mag deze korting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toepassen.

 

U kunt de loonheffingskorting ook niet toepassen. Aan het einde van ieder kalenderjaar kunt u dan de teveel betaalde belasting terugvragen door een aangifte inkomstenbelasting. Wijzigingen in uw loonheffingskorting kunt u doorgeven aan PRO Payroll.  We kunnen wijzigingen niet met terugwerkende kracht verwerken. 

 

Pensioen

Na 26 weken gaat u pensioen opbouwen . Heeft u recentelijk (minder dan 6 maanden geleden) al pensioen opgebouwd via een ander uitzendbureau? Meldt dit dan want in de meeste gevallen kan dan direct met pensioenopbouw gestart worden.

 

PFC staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid, wij zullen er dan ook alles aan doen om onze dienstverlening naar u toe zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Wanneer u vragen heeft kunt u natuurlijk ten alle tijden contact met ons opnemen op het volgende nummer: 040 – 2913090

 

De ABU CAO uitzendkrachten:

 CAO 

 

 

Recente blogartikelen

Bekijk meer blogberichten
  • Privacy statement
  • webdesign | Get.Noticed