Doorstroom

Doorstroom- en ontwikkeltrajecten

Uw organisatie ontwikkelt zich en u uw medewerkers zullen zich ook ontwikkelen. Elke medewerker heeft naast het bedrijfsdoel ook privédoelen. In hoeverre lopen beide stromingen gelijk en in hoeverre kunt u daar een sturende en stimulerende kracht in zijn? Hoe zit het met de groepsprocessen in uw organisatie en welke kant gaan deze op? Loopt dit wel parallel met de richting die u met uw bedrijf op wilt?

Om deze processen in kaart te brengen en om ze te sturen, heeft PFC de volgende diensten en methodieken in haar pakket:

Loopbaanbegeleiding en coachen;
Teamontwikkeling en begeleiding;
Competentiemanagement;
Verander- en verbetertrajecten

Voor meer informatie of een maatwerkvoorstel kunt u contact met ons opnemen of uw wensen versturen via het gegevensformulier. Een van onze medewerkers neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.


Collegiaal Doorlenen

In tijden van fluctuaties in het werkaanbod hebben organisaties ongewild te maken met een overschot of tekort aan personeel. 'Collegiaal doorlenen' is een manier om fluctuaties in werkaanbod op te vangen met als grote voordeel een besparing op de salariskosten. Door in periode van overcapaciteit enerzijds vaste medewerkers tijdelijk uit te lenen en anderzijds tijdelijk personeel van andere organisaties in te lenen, ontstaat er een "win win" situatie voor alle partijen.

Als uitlenend bedrijf heeft u dekking van uw loonkosten en de inlenende organisatie krijgt de beschikking over ervaren medewerkers voor een eerlijke prijs. Voor meer informatie of een maatwerkvoorstel kunt u contact met ons opnemen of uw wensen versturen via het gegevensformulier. Een van onze medewerkers neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Recente blogartikelen

Bekijk meer blogberichten
  • Privacy statement
  • webdesign | Get.Noticed